Zasady członkostwa

Członkostwo stałe. Członkowie stali wraz z członkami swej najbliższej rodziny mogą bezpłatnie korzystać z wyposażenia całego obiektu po opłaceniu składki rodzinnej.

- wpisowe 2500PLN

- od każdego członka pobierany jest depozyt w poczet wydatków w restauracji i barze w wysokości 150zł w momencie przystąpienia do klubu. Depozyt będzie uzupełniany po jego wyczerpaniu

- opłata miesięczna w wysokości 75zł dla członkostwa rodzinnego lub 60zł dla osób pojedynczych płatna jest kwartalnie (31/marzec / 30czerwiec / 30wrzesień / 31grudzień) lub rocznie.

 

Członkostwo czasowe. Członkowie czasowi wraz z członkami swej najbliższej rodziny mogą bezpłatnie korzystać z wyposażenia całego obiektu po opłaceniu składki rodzinnej.

- wpisowe 1250PLN. Kwota 350PLN będzie refundowana w przypadku rezygnacji z członkostwa w okresie do 4 miesięcy a jeżeli członek czasowy zdecyduje się na członkostwo stałe w ciągu 6 miesięcy to wpłacona kwota 1250PLN wchodzi w opłatę za członkostwo stałe. Po upływie okresu 6 miesięcy zwolnienie z tej opłaty nie będzie miało miejsca.

- od każdego członka pobierany jest depozyt w poczet wydatków w restauracji i barze w wysokości 150zł w momencie przystąpienia do klubu. Depozyt będzie uzupełniany po jego wyczerpaniu

- opłata miesięczna w wysokości 75zł dla członkostwa rodzinnego lub 60zł dla osób pojedynczych płatna jest kwartalnie (31/marzec / 30czerwiec / 30wrzesień / 31grudzień) lub rocznie.

Członkostwo czasowe jest ważne przez okres tylko jednego roku

 

Członkostwo młodzieżowe. Członkowie młodzieżowi mogą bezpłatnie korzystać z wyposażenia całego obiektu

- wpisowe nie jest pobierane

- od każdego członka pobierany jest depozyt w poczet wydatków w restauracji i barze w wysokości 150zł w momencie przystąpienia do klubu. Depozyt będzie uzupełniany po jego wyczerpaniu

- opłata miesięczna w wysokości 50zł płatna jest kwartalnie (31/marzec / 30czerwiec / 30wrzesień / 31grudzień).

Członkostwo młodzieżowe dotyczy młodzieży szkolnej i akademickiej w wieku do 25 lat.

 

Członkostwo korporacyjne. Członkowie korporacyjni wraz z członkami swej najbliższej rodziny mogą bezpłatnie korzystać z wyposażenia całego obiektu po opłaceniu składki rodzinnej.

- wpisowe 10000PLN dla max liczby członków 4

- od każdego członka pobierany jest depozyt w poczet wydatków w restauracji i barze w wysokości 150zł w momencie przystąpienia do klubu. Depozyt będzie uzupełniany po jego wyczerpaniu

- opłata miesięczna w wysokości 75zł dla członkostwa rodzinnego lub 60zł dla osób pojedynczych płatna jest kwartalnie (31/marzec / 30czerwiec / 30wrzesień / 31grudzień).

Polski